AIIC Sverige – om

AIIC – Association International des Interprètes de Conference – är det Internationella Konferenstolkförbundet med säte i Genève.

AIIC är en yrkesorganisation för konferenstolkar (muntlig översättning i realtid), man organiserar inte översättare (skriftligt).
AIIC arbetar bland annat för att sprida information om konferenstolkning och förbättra arbetsvillkoren för tolkar.
AIIC borgar för god kvalitet på tolkning, genom att stödja forskning och utbildning.
För medlemskap fordras att man har arbetat mer än 150 dagar och fått sin yrkesskicklighet prövad av erfarna tolkar.

AIIC Sverige har 24 medlemmar.

AIIC medlemmar följer organisationens yrkeskodex och har tystnadsplikt.

AIIC medlemmar åtar sig inte uppdrag som de inte är kvalificerade för.
Förberedelser krävs för varje uppdrag.

AIIC är inte en tolkförmedling.
Enskilda medlemmar kan arrangera tolkuppdrag.
På AIIC Genèves hemsida finns en förteckning över samtliga medlemmar.